Samsun Gıda Organize Sanayi

*Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek Veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik (.pdf)

*Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek Veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelik (.Doc)

 


Daha Büyük Haritada Samsun GIDA OSB arazisini görüntüle

  Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi İmar Planı Kullanım Alanları Dağılımı

KULLANIM TÜRÜ

SAYI

ALAN (m2)

Yüzde(%)

PARSEL A  (5 000 – 7 000 m2)

34

192.351

41,3

PARSEL B  (7 001 – 10 000 m2)

          6

51.923

11,1

PARSEL C  (10 001 – 20 000 m2)

          1

15.416

3,3

SANAYİ ALANLARI TOPLAMI

41

259.690

55,7

ARITMA TESİSİ ALANI

 

12.409

2,7

SAĞLIK KORUMA BANDI

 

58.854

12,6

KANAL

 

9.891

2,2

İDARİ ve SOSYAL TESİS ALANI

 

14.135

3,1

TEKNİK ALT YAPI ALANI

 

7.040

1,5

ÜRETİM DESTEK ALANI

 

9.334

2,0

YOLLAR

 

94.101

20,2

TOPLAM

 

465.454

100

Kaynak: Samsun OSB

 

Sanayi Alanlarının Parsel Tiplerine Göre Dağılımı

Parsel Büyüklükleri

Parsel Tipi

Parsel Adedi

Büyüklüğü (m2)

Oranı (%)

5 000 – 7 000 m2

A

34

192.351

74,1

7 001 – 10 000 m2

B

        6

51.923

20,0

10 001 – 20 000 m2

C

        1

15.416

           5,9

Toplam

 

41

 

         100

Kaynak: Samsun OSB